به تعدادی نیروی کار ساده ونیمه ماهر برای کار درآبمیوه بستنی نیازمند
با جای خواب
سه وعده غذا
ماهی ۳ روز مرخصی
بیمه
ساعت کار از ۹/۳۰تا ۱/۳۰ بامداد
ظهر ها ۲ تا ۳ ساعت استراحت
غیر سیگاری
متعهد به کار
ظاهری آراسته
سن از ۲۰ تا ۳۵ سال
مجرد
حقوق پایه ۵۵۰۰۰۰۰ تومان سقف حقوق ۷۵۰۰۰۰۰ تومان
آدرس منطقه ۲۲شهرک گلستان بلوار ذینعلی(کاج) بین سروستان ۲و۳ پلاک ۲۰
آبمیوه بستنی ویتامینه آریاشماره تماس