ی حقوق ثابت ماهیانه دارد +
روزانه بابت کارهای که در طول روز انجام میدهید درصد تعلق میگیره
کار درب مغازه روکش صندلی اتومبیل و تودوزی اتومبیل هستش
ساعت کاری مغازه از ۹ صبح تا ۹ شب میباشد
لطفا زیر ۳۵ سال تماس بگیرهشماره تماس