کارگرساده جهت کاردرفست فودنیازمندیم
شرایط
زیر۲۵سال
غیرسیگاری
۳ وعده غذایی با جای خواب
ساعت کاری ۱۰ نیم صبح الی ۱۲نیم شب
۳ روز مرخصی در ماه
لطفا برای پرسیدن شرایط زنگ نزنید نوشتم کامل
استخدام حضوری میباشد .

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در بهارستان