به۳ نفر نیروی کار ماهر جهت کار در کارگاه بلوک زنی سبک با دستگاه پیوسینگ بصورت روزمزدنیازمندیم.اذربایجانشرقی بستان آباد .امکانات جای خواب با حمام و اشپزخانه و ابگرمکن استخدامای و یخچال . ضمنا کار تو سوله میباشد .فقط تماس بگیرید .فقط تماس

شماره تماس

معماری، عمران و ساختمانی, معماری، عمران و ساختمانی در اکباتان