کارگر رستوران
ساعت کاری ۱۰ صبح تا ۱۲ شب / ۱.۵ ساعت استراحت
با جای خواب
با صبحانه ناهار شام
با اضافی کاری جدا
ماهی ۲ روز مرخصی

واتس اپ ۲۴ ساعته پیام میتوانید بدهید
تماس تلفنی فقط ۱۲ظهر تا ۱۲ شبشماره تماس