کارخانه آبمیوه به تعدادی آقا جوان و جویای کار نیازمند است ،(ارتقای شغلی در صورت ماندگاری)
جای خواب+وعده غذایی
حقوق دریافتی 7/5میلیون تومان
بیمه تامین اجتماعی +مزایای وزارت کار
خدمت الزام نیست
ساعت کار8تا 4+اضافه کاری
2/5روز مرخصی +جمعه و تعطیلات تعطیل
آقایان 17 سال تا 35سال پذیرش میشوند
لطفا فقط تماس بگیرید
با تشکر از برنامه استخداما

شماره تماس

صنعتی و فنی و مهندسی, صنعتی و فنی و مهندسی در جیحون