سلام
به یک گریل کار و یک کارگر ساده نیازمندیم
۲ وعده غذا (ناهار -شام)
۲/۵روز مرخصی در ماه
استراحت در روز
جای خواب عالی
«»«»
حقوق گریل کار : از ۵ تا ۸ میلیون
کارگر ساده : از ۴ تا ۶ میلیون
آدرس : بلوار آیت الله کاشانی ، بلوار اباذر . روبروی بیمارستان پیامبران ، فست فود بانیتا برگر پلاک ۵۸/۱

\/\/\/.*کاریابی نیستیم* .\/\/\/شماره تماس