کارگر ساده « آقا » در تهیه غذا معتبر
ساعت کار ۸ صبح الی ۵ بعد از ظهر
بیمه تأمین اجتماعی بعد از ۷روز
سابقه کار در آشپزخانه یا رستوران حداقل ۴ ماه
لطفاً اگر سابقه کار در آشپزخانه را ندارید تماس نگیرید

دو وعده غذا ( صبحانه و ناهار )

غیر سیگاری

بدون جای خواب

حقوق مناسب _ محیط کاری سالم
لطفاً جهت اطلاعات بیشتر فقط تماس بگیریدشماره تماس