نیازمند نیروی ساده جهت کار در گارگاه فنی با حقوق م********************ن/بیمه تامین اجتماعی/صبحانه/آموزش حین کار/ساعت کار ۸ صبح الی ۶ عصر/حدود سنی ۲۰ الی ۳۰ سال /نیروی اتباع هم استخدام میشود/ جای خواب نداریم /ساعت تماس فقط ۸ صبح الی ۶ عصر فقط تماس پیام پاسخگو نیستمشماره تماس