به تعدادی کارگر ساده و پیتزا زن و سوخاری زن جهت فست فود نیازمندیم

ساعت کاری 10.30 صبح الی خاتمه کار

صبحانه . ناهار . شام . جای خواب رایگان

حقوق کار گر ساده 5 میلیون تومان در صورت یادگیری و توانمندی افزایش حقوق هم داریم

حقوق پیتزا زن و سوخاری زن بالای 6 میلیون تومان

فقط تماس پاسخ گو هستم

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در سازمان برنامه