رستورانی معتبر جهت تکمیل کادر خود به تعدادی کارگر ساده آقا با جای خواب(خوابگاه مجزا)با سه وعده غذا و حقوق۴/۵ میلیون تومان بصورت تک شیفت از ٨ صبح تا ٦ عصر نیازمند است.( محدوده ارژانتین)شماره تماس