به تعداد ۷ نفر کارگر ساده وسالن کار‌و اشپز و باریستامن نیاز داریم جای خواب وغذا داریم پایه حقوق *************..لازم به ذکر است اشخاصی که بصورت انفرادی مشغول به کار شوند حقوق بیشتری دریافت می‌کنند..لطفا مدارک شناسایی همراه باشد.لطفا ظاهر مناسب داشته باشید..شماره تماس