• کارگر ساده ( آشنا به نظافت ، شست و شوی ظروف و تحویل سفارشات )
• بدون نیاز به سابقه کار
• بازه سنی ۱۷ _ ۲۱ سال
• فعال ، آراسته و قابل اعتماد
• ساعت کاری از ۹ صبح تا ۲۰ شب
• یک روز تعطیلی در طی هفته ( در صورت حضور حقوق جداگانه محاسبه میشود )
• حقوق ۴ تا ۵ میلیون بسته به مهارت و فعالیت که به طور ماهانه پرداخت میگردد
• یک وعده ناهار
• جای خواب نداریم سوال نفرمایید
• تنها تماس پاسخگو هستمشماره تماس