کارگر منظم و با دقت آشنا به کار رستوران، حداقل دو سال سابقه کاری، با ظاهری آراسته و مرتب و دارای برخورد شایسته با مشتریان،
میزان حقوق بستگی به نحوه انجام کار و رضایت کارفرما داردو بین 4/5 تا 6 میلیون متغیر است و پاداش هفتگی در صورت شلوغی رستوران تعلق میگیرد. ناهار و شام و جای خواب در فضایی جدا از رستوران با امکانات به عهده کارفرما میباشد
فقط واجدین شرایط تماس بگیرند در ضمن کاریابی نیستیم لطفا خود فرد تماس بگیرد
***********شماره تماس