شرکت تولیدی معتبراز کارگر ساده ( آقا) و کارگر فنی (آقا) حداکثر سن 30 سال با حقوق و مزایا طبق قانون کار ، دعوت به همکاری می نماید.
واجدین شرایط به آدرس کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج ( بزرگراه شهید لشگری) – بعد از چهارراه ایران خودرو – خیابان 53 ( سایپا) – کوچه اول – پلاک 27 (ساعت 9 تا 14) مراجعه نمایند.شماره تماس