کارگر ساده آقا یا خانم
ساعت‌کاری: ۱۶ الی ۱بامداد
********************************************
پارکبان با سابقه کاری
ساعت کاری:۱۶ الی ۲۴
********************************************
حقوق طبق وزارت کاری

ادرس=بزرگراه ایت الله سعیدی،نرسیده به میدان فتح، نبش برادران فلاح،لبنیات بستنی بی بیشماره تماس