رستوران زنجیره ای معتبر به تعدادی نیروی کار برای آشپزخانه با شرایط زیر نیازمند است:

_ساعت کاری ۱۱صبح الی ۱۲ شب
_سن زیر ۲۷سال
_متعهد و کاری و غیر سیگاری
_جای خواب+غذا
_استراحت روزانه+مرخصی ماهیانه+آف ماهیانه
*جای پیشرفت خیلی هست و به محض پیشرفت حقوقتون افزایش پیدا خواهد کرد*شماره تماس