به تعدادی کارگر فست فود ماهر
(پیتزا،سوخاری،ساندویچ) و ساده نیازمندیم.
.
صبحانه – نهار – شام – جای خواب
.
روزانه دو ساعت استراحت
.
هفته ای یک روز آف
.
.
ترجیحاً غیر سیگاری
.
استخدام جهت دراز مدت(حداقل یکسال)
.
حقوق نیروی ساده بین ۴ تا ۵ میلیون
.
حقوق نیروی ماهر بین ۵ تا ۷ میلیون
.
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.شماره تماس