با سلام ب یک همکار اشنا ب موتور سواری نیاز مندیم
سرویس های مغازرو ببره چون سرویس هامون کمه در صورت نیاز مغازه کمک کند
ساعت کاری ۱۱نیم تا ۱۲
حقوق۴تومن
جای خواب
نهار شام
فقط خواهشا افرادی تماس بگیرن ک مدارک شناسایی دارن چون بخاطر موتور مدارک میخوایم
ساعت تماس ۱۲تا۱۲شماره تماس