شرکتی جهت تکمیل کادر خود به عناوین شغلی زیر نیازمند است

۱- کارگر ماهر و نیمه ماهر اهنگر جوشکار

۲- کارگر ماهر و نیمه ماهر لوله کش گاز اب فاضلاب

۳- کارگر ماهر کچکار نقاش سرامیک کار

۴- کارگر ساده ساختمانی(اتباع مشکلی ندارد)

۵- کارگر ماهر و نیمه ماهر برقکار ساختمان

مشخصات و رزومه کاری خود را در واتساپ ارسال کنید

بعد از تایید مشخصات شروع بکار میشوید

باتشکر از تماس خوداری نمایید در صورت تایید با شما تماس میگیریمشماره تماس