یک مجموعه معتبر در غرب تهران در بخش فست فود خود از یک نفر نیروی اقا با ظاهری اراسته جهت نظافت با شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید
ساعت کار ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ شب
۲ ساعت استراحت روزانه
یک روز اف هفتگی دو روز مرخصی ماهانه
حقوق ۵.۵ به همراه بیمه و غذا
در صورت جواب ندادن پیام یا وات س اپ مشخصات بفرستیدشماره تماس