ماهر در بازووبست سرسیلندر ،گیربکس،اکسل عقب
تعویض تسمه تایم۸و۱۶سوپاپ
ساعت کاری شنبه تا۵شنبه ۸:۳۰تا۲۱
جمعه ها۹تا۱۷
بدون جایه خواب
برق کار ماهردرصدی ،ماهر در تعمیرات سیم کشی،تعمیرecuوانواع بردهایه الکترونیکی
ریمپ وتیونینگشماره تماس