کاربلد و منظم و پاکیزه
فقط اقایان
تفاوت تمیزی استاندارد تمیزی و کثیفی را بداند
سابقه تمیزکاری و نظافت داشته باشد
ظرفشویی بلد باشد
مرد کار باشد
جای خواب صبحانه نهار شام
اتباع هم مورد پذیرش است
۸ ساعت خواب ۱-۲ ساعت استراحتشماره تماس