باسلام خدمت عزیزان کار درزمینه امورمالی میباشد پشتیبانی و مدیریت اموری مالی الزاما کار سختی نمیباشد
رده سنی از 21 به بالا کسانی که کارت ملی هوشمند دارند درچت دیوار پیام بدین برای استخدام شدنشماره تماس