کار در پتشاپ پرورشگاه ، محیط پر از گربه است ، علاقه مند به حیوانات باشد مخصوصا گربه ، ساعت کاری از ۲ بعد از ظهر تا ۸ شب ، حقوق ثابت ماهی ۳ میلیون تومان . محدوده ی منزل غرب تهران باشد ، حتما مجرد باشد ،به سن قانونی رسیده باشد ، فقط مسیج بدهید داخل واتساپ ،به هیچ عنوان تماس نگیرید .اکانت بدون عکس پاسخ داده نمیشود .شماره تماس