سلام
شرایط کار عالی.
نیازمند به نیرو برای شیفت صبح و شب، خانم/آقا.

هاست (خانم)
ویتر.
کانتر کار.
رانر.
سالن کار.

محیط دلنشین و عالی در روف گاردن ارگ تجاری تجریش.
کار به صورت تیم ورک هست.
کافه رستوران در شمال شهر با مزایای عالی با اسم و پرستیژ بالا.
اموزش و راه اندازی نیرو.
حداقل سن ۱۸ حداکثر ۲۵.
برای هماهنگی و مصاحبه تماس بگیریدشماره تماس