فست فود زنجیره ای پیانو از تعدادی نیروی کانترکار و سالن کار مودب و انعطاف پذیر برای تکمیل کادر خود با شرایط زیر دعوت بعمل می اورد:
ساعت کاری 11ونیم صبح تا 11ونیم شب
حقوق پایه 5 تا 6 م
1ساعت و نیم استراحت روزانه
ماهی 2روز و نیم مرخصی
سه وعده غذایی صبحانه ناهار شام
خوابگاه داریم
برای خانم ها همراه با سرویس برگشت می باشد.شماره تماس