مجموعه فست فود زنجیره ای معتبر در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود اقدام به جذب نیرو در بخش های ذیل نمایید..
.
کانتر ۵ نفر خانم ‌و اقا
.
صندوق دار ۴ نفر خانم
.
نیروی خدماتی ۴ نفر اقا
.
سالندار ۴ نفر اقا
.
پارکبان ۱ نفر
.
داری حقوق مکفی
مزایای عالی
دارای خوابگاه
مرخصی ماهیانه
بیمه
.

پیام پاسخ داده نمیشود
ساعت مراجعه ی حضوری : ۱۲ الی ۲۲:۰۰
ادرس جهت مراجعه حضوری:فلکه اول صادقیه نبش هشتم جنوبیشماره تماس