به تعدادی نیروی جوان و متعهد
ترجیحا مجرد
اموزش صفر تا صد رایگان
امکان پذیرش افراد بدون سابقه
امکان پیشرفت در مجموعه محیط کاملا سالم
در مرکزی معتبر و برند
ساعت کاری ۹ صبح الی ۶ عصر
اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
مصاحبه فقط ب صورت حظوری میباشدشماره تماس