– کمک باریستا-صندوق
ساعت کاری ؛
– هر‌ روز ۵عصر تا ۱شب
– یک روز آف وسط هفته
– بیمه (از ماه دوم)

– حقوق ۶م

– فقط خانم
محیط کار جوان و پر انرژی
– مجموعه گردشگری و توریستی در بهترین کافه برج میلاد تهران
– اولویت با بانوان اشنا به زبان انگلیسی

شرح وظایف و پیش نیازها ؛
۱. صندوق – گرفتن سفارش مشتری و دریافت وجه نقد یا کارت (نیازی به اشنایی با نرم افزار فروش نمیباشد)
۲. اشنا به بار سرد و گرم
۳. کمک به سالن (در صورت نیاز)
۴. نظافت بار و سالنشماره تماس