کار دائم و یکنواخت + تعداد کار بالا +تسویه هفتگی مرتب ر
-برشکار + کمک برشکار
-اطو کار تریکو مردانه
-خرجکارچین
-وسط کار
-بسته بند
-آدرس :کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج (شهید لشگری ).نرسیده به پل ایران خودرو -خیابان کاشی ایرانا -انتهای کوچه دوم شرقی -پلاک ۶شماره تماس