به فرد دارای مدرک کاردانی حسابداری آشنا به کامپیوتر و یک نرم افزار مالی و آشنایی با حسابداری فروشگاهی،صدور پیش فاکتور،فاکتور پیگیری مطالبات،مغایرت گیری….تمام وقت نیازمندیم

شماره تماس

مالی و حسابداری و حقوقی, مالی و حسابداری و حقوقی در بازار