به یک کمک حسابدارخانوم اشنا به نرم افزار هلو و
حقوق طبق وزارت کار
ساعت کاری ۸:۴۵ تا ۱۷:۴۵
بیمه از ماه اول
دفتر فروش ورق ام دی اف پنجشنبه تا ساعت ۱:۳۰
ادرس اتحاد خ طوروسیان پلاک ۱۰
تماس ***********
رزومه به شماره بالا داخل واتساب فرستاده شود
محیط کار خانوم داردشماره تماس