به یک کوپ کار مسلط به کوپ های ژورنالی و براشینگ حرفه ای نیازمندیم
سالن تابلو دار و جواز دار و دارای دوازده سال سابقه کار می باشد
لطفا رزومه و سابقه کاری را در واتساپ ارسال نمایید
استخدام = درآمد عالیشماره تماس