به چند نفر نیروی ماهر و حرفه ای جهت تکمیل کادر پرسنلی با حقوق و مزایای عالی
بیمه
عیدی-سنوات
صبحانه-ناهار-شام
جای خواب
استراحت روزانه
آف هفتگی-مرخصی ماهیانه
جهت کار در کافه رستوران ایتالیایی لمنز نیازمندیم.
آدرس: میدان چیذر-ابتدای سلیمانی شرقی-روبروی بانک تجارت-کافه رستوران لمنزشماره تماس