کاردر منزل فقط خانم ها
کار دوخت گل های پارچه ای بسیار ساده و سبک
پیامک پاسخگو نیستم لطفا تماس بگیرید
ساعت تماس فقط از ۱۱به بعد
حتما حتما اوردن (اصل شناسنامه وکارت ملی)خود شخص هردوباهم الزامیستشماره تماس