به نام خدا
ویناس فود به این افراد نیاز دارد
۱- یک نفر راننده موتور سیکلت
۲-کارگر ساده
+اتباع در صورتیکه که کارت و مدارک دارند تماس بگیرند.
+جای خواب به صورت محدود موجود است.
+ارائه مدارک هویتی مثل کارت ملی و شناسنامه ضروری است.

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در جنت‌آباد جنوبی