فروشنده خوش اخلاق و خوش برخورد
ترجیجا اگه تجربه ای هم نداشته باشه بهش کمک میشه که یادبگیره کار همراه حقوق ….
زرنگ باشه تو محیط کار
خوش پوش و مرتب
سالم و کاری بودن اولویت انتخاب
فروشگاه پوشاک مردانه و زنانهشماره تماس